✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Mastermed
Dbamy o Wasze zdrowie

Strona główna > Usługi NFZ > Badanie echokardiograficzne serca płodu

Badanie echokardiograficzne serca płodu

Kwalifikacja do wykonania Echo serca płodu w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnych badań ECHO serca płodu jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę (specjalista położnictwa i ginekologii) z informacją o wskazaniach do badań.

Jednostka medyczna, z której lekarz wystawia skierowanie na badanie Echo Serca Płodu, musi mieć podpisaną umowę na świadczenia z NFZ. Jednostka kierująca nie ponosi żadnych kosztów badania.


Skierowanie na badanie Echo serca płodu musi zawierać:

 • wyraźną pieczątkę podmiotu kierującego z czytelnym numerem REGON i numerem umowy z NFZ.
 • wyraźną pieczątkę lekarza kierującego z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.
 • kod ICD10 (międzynarodowy kod choroby).
 • podstawowe dane pacjenta (numer PESEL, dokładny adres).
 • wskazania do Echo serca płodu wraz z opisem stwierdzanych nieprawidłowości

 

 

NA WSZYSTKIE BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU NALEŻY PRZYWIEŹĆ ZE SOBĄ CAŁĄ DOKEMENTACJĘ MEDYCZNĄ Z OBECNEJ CIĄŻY.
 

Wskazaniami do wykonania badania Echo serca płodu są:

1. Nieprawidłowy wynik badania USG w ciąży:

 • nieprawidłowy obraz serca
 • zaburzenia rytmu serca płodu (niemiarowość, zwolnienia rytmu, zbyt szybki rytm)
 • obrzęk płodu
 • każda stwierdzona inna wada płodu
 • zwiększona przezierność karku (NT) w USG 11-14 tygodniu ciąży
 • nieprawidłowe przepływy naczyniowe
 • nieprawidłowy indeks płynu owodniowego

 
2. Abberacje chromosomalne płodu stwierdzone w ciąży

Wskazania do wykonania badania Echo serca płodu wynikające ze zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca

 

3. Wskazania położnicze:

 • ciąża mnoga (szczególnie: jednokosmówkowa)
 • poronienia nawykowe (powyżej 2)
 • ciąża po zapłodnieniu in vitro

 

4. Obciążony wywiad:

 • wcześniejsze urodzenie dziecko z wrodzoną wadą serca
 • wrodzona wada serca w rodzinie
 • choroby genetyczne występujące w rodzinie (np. z. Noonan, z. Turnera, z. Downa i inne)

 

5. Choroby matki:

 • wrodzona wada serca
 • cukrzyca insulinozależna
 • choroby układowe tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty, zespół Sjogrena)

 

6. Inne czynniki:

 • stosowane leki (przeciwpadaczkowe: karbamazepina, hydantoina, fenobarbital, fenytoina, kwas walproinowy; lit; kwas retinolowy (Vit.A); warfaryna; amfetamina; antybiotyki; inhibitory konwertazy angiotensyny)
 • infekcje w pierwszym trymestrze ciąży (różyczka, parwowiroza, cytomegalia, toksoplazmoza, opryszczka, grypa, inne choroby wirusowe)
 • alkohol
 • narkotyki

 

Badanie Echo serca płodu wykonuje się w każdym okresie ciąży
– w momencie, w którym zaistnieją wskazania do poszerzenia diagnostyki.

Najczęściej badanie ECHO serca płodu wykonuje się pomiędzy 20 a 24 tygodniem ciąży (ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w tzw. badaniu połówkowym wykonywanym pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży).
Bardzo istotnym wskazaniem do wykonania badania ECHO serca płodu jest brak możliwości oceny serca podczas badania połówkowego. Podkreślić trzeba, że ze względu na trudne warunki techniczne badania istnieje szczególnie duże ryzyko błędu dotyczącego obrazu odejścia naczyń.

Obecnie w nielicznych ośrodkach – w tym w Białymstoku - istnieje możliwość umówienia się na badanie Echo serca płodu już w I trymestrze ciąży
 – pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży.

Badanie Echo serca płodu wykonujemy w I trymestrze ciąży w przypadku:

 • urodzenia poprzedniego dziecka z wadą serca (zależnie od rodzaju wady serca)
 • występowania wady serca u jednego z rodziców
 • stwierdzenia zwiększonej przezierności karku (NT), szczególnie powyżej 3,5mm
 • wstecznej fali A w DV
 • niedomykalności TV
 • stwierdzenia nieprawidłowego położenie serca lub nieprawidłowego obrazu serca
 • wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • zdiagnozowania innych patologii u płodu
 • stosowania lekó o działaniu teratogennym

 

Celem badania ECHO serca płodu jest nie tylko postawienie rozpoznania (lub wykluczenie podejrzewanej patologii), ale także zaplanowanie dalszej opieki i ewentualnego leczenia dziecka po porodzie oraz uzupełnienia badań – także o dostępne badania genetyczne.

Więcej informacji o ECHO serca płodu dostępne na stronie największego ośrodka referencyjnego w Polsce - patrz strona internetowa: http://www.usgecho4d.pl/echoplodu.php  (za zgodą Pani Prof. Joanny Dangel)

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry